Tưởng lỗi mà không lỗi với các hành vi này

Có những hành vi vô tình hay cố ý làm nhiều người lầm tưởng là các lỗi phạt nhưng thực tế chưa có quy định hay chế tài nào xử phạt do không có điều cấm hay vi phạm luật.

Tag