Các mẫu xe máy mới xuất hiện từ đầu 2019 tới nay

Thị trường xe máy phố thông Việt Nam từ đầu năm tới nay hầu như không có gì đặc sắc tạo biến động. Họa may có mẫu Winner X đối trọng của Exciter tạo được sức hút lớn từ người trẻ.

Tag